KONKURS! Supernowa Co nowego Autorzy Książki Wydawnictwo Teksty Bannery
superNOWA
Warszawa 2006
Stron: 564
Oprawa
ISBN: 83-7054-189-5

LUX PERPETUA


Andrzej Sapkowski


Reynevan, g?ówny bohater tomów NARRENTURM i BO?Y BOJOWNICY, nadal ma k?opoty, ci?gle kto? dybie na jego ?ycie b?d? przedstawia mu propozycj? nie do odrzucenia. Prze?laduj? go prozaiczni agenci wywiadu oraz si?y nieczyste, wcale nie ukrywaj?ce swej diabelskiej proweniencji. Ale Reynevan ?yje przecie? w okrutnych i niebezpiecznych czasach. Na ?l?sku i w Czechach, gdy przez ziemie te przetacza?y si? krucjaty i husyckie wyprawy odwetowe. Gdy nie znano s?owa: "Lito??" i z imieniem Boga na ustach wyrzynano tysi?ce niewinnych. Reinmar wierzy w religijn? odnow?, staje po stronie zwolenników Husa, nawet gdy ci dokonuj? niewiarygodnych zbrodni. Cel u?wi?ca ?rodki. Reynevan chce pom?ci? ?mier? brata. On, medyk i zielarz, idealista i bezinteresowny obro?ca chorych i cierpi?cych, musi wcieli? si? w rol? husyckiego szpiega, dywersanta, zabójcy i bezlitosnego m?ciciela. Rozdarty pomi?dzy obowi?zkiem a g?osem serca, stawia wszystko na jedn? kart?, byle wyrwa? ukochan? z r?k wrogów. On i Jutta to postacie niczym ze ?redniowiecznego romansu o Alkasynie i Nikoletcie.
LUX PERPETUA godnie wie?czy dzie?o mistrza. Jest napisana z rozmachem, z
niezwyk?? dba?o?ci? o historyczny szczegó?, z charakterystycznym dla Sapkowskiego humorem i wyczuciem j?zykowym. Wojenne okrucie?stwo kontrastuje ze wzruszaj?cymi scenami mi?osnymi, losy bohatera splecione z w?tkiem wielkiej polityki zmierzaj? do nieuchronnego, a jednak zaskakuj?cego fina?u.


Recenzje
Wirtualna Polska
Dziennik
Newsweek
Granice.pl
Gildia
Elkander
Sparing
Paradoks
Valkiria
Zalog G
Wyborcza
kup w solarisnet.pl >>
kup w merlinie >>
porównywarka telefonów komórkowych gsm