KONKURS! Supernowa Co nowego Autorzy Książki Wydawnictwo Teksty Bannery


KONKURS


Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA i Spadkobierczynie Autora Pani - Jadwiga Zajdel oraz Joanna Zajdel-Przybył ogłaszają konkurs na kontynuację powieści Janusza A. Zajdla.

Twórczość Janusza Zajdla, przerwana w najlepszym momencie, zasługuje na kontynuację w duchu oryginału. Pisarz pozostawił kilka konspektów, w tym konspekt i trzy pierwsze rozdziały powieści Drugie spojrzenie na planetę Ksi.

Poszukujemy twórcy, który ukończy rozpoczętą przed dwudziestu pięciu laty powieść.

 1. Objętość pracy

  - 20 do 30 stron (maksymalnie 1800 znaków na stronę) oraz próbkę tekstu;

  - streszczenie dalszej części (do dwóch stron).

 2. Standard tekstu

  - tekst opatrzony jedynie godłem prosimy wysyłać w formie wydruku wraz z zamkniętą kopertą zawierającą dane autora na adres: Nowa, ul. Nowowiejska 10/12, 00-653 Warszawa

  - nie zwracamy nadesłanych tekstów.

 3. Czas

  - na prace czekamy do 31 grudnia 2011 roku;

  - nazwiska laureatów konkursu zostaną przedstawione w czerwcu 2012 roku w trakcie ogłoszenia nominacji do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

 4. Nagrody

  - nagroda główna: podpisanie umowy na wydanie powieści.

  - inne nagrody: praca nagrodzona zostanie wydana w formie audiobooka przez Agencję Artystyczną MTJ z Warszawy, a fragmenty zwycięskich i wyróżnionych utworów zostaną opublikowane przez czasopismo "Czas Fantastyki".

 5. Informacje dodatkowe:

  - konspekt i początkowe rozdziały powieści Drugie spojrzenie na planetę Ksi znajduje się w wydaniu książkowym Cała prawda o planecie Ksi. Drugie spojrzenie na planetę Ksi, superNOWA 2005 r.;

  - tekst zostanie także umieszczony na stronie wydawnictwa NOWA oraz stronie Nagrody im. Janusza A Zajdla;

  - Skład jury: Jadwiga Zajdel, Joanna Zajdel-Przybył, Mirosław Kowalski, Maciej Parowski, Tomasz Kołodziejczak, Rafał A. Ziemkiewicz;

  - wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości prosimy kierować najlepiej poprzez e-mail do wydawnictwa NOWA: redakcja@supernowa.pl

 6. Wydawnictwo NOWA zastrzega sobie prawo do:

  - umieszczenia fragmentów nadesłanych prac w Internecie;

  - opublikowania do 3 stron z każdego nadesłanego tekstu na łamach czasopisma lub pisma internetowego;

  - do relacji o przeprowadzonym konkursie, bez wynagrodzenia na rzecz autorów tekstów oraz ze wskazaniem informacji o autorach.

 7. NADESŁANIE TEKSTU W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WZIĘCIE W NIM UDZIAŁU ORAZ NA PUBLIKACJE TEKSTU WEDLE ZASAD OKREŚLONYCH POWYŻEJ.
porównywarka telefonów komórkowych gsm