KONKURS! Supernowa Co nowego Autorzy Książki Wydawnictwo Teksty Bannery


Andrzej Sapkowski

ANDRZEJ SAPKOWSKI (ur. 1948) jest z wykszta?cenia ekonomist? i przez wiele lat pracowa? w handlu zagranicznym. Jako twórca fantasy debiutowa? w roku 1986 na ?amach „Fantastyki" opowiadaniem „Wied?min”, które zapocz?tkowa?o cykl opowie?ci o bia?ow?osym pogromcy potworów, Geralcie z Rivii. Saga Sapkowskiego uznawana jest przez krytyk? za literacki fenomen; ka?dy z jej wielokrotnie wznawianych tomów zajmuje rokrocznie najwy?sze miejsca na listach bestsellerów.

W roku 2002 ukaza? si? pierwszy tom trylogii husyckiej NARRENTURM, a pó?niej tomy kolejne: BO?Y BOJOWNICY i LUX PERPETUA.


Sapkowski jest laureatem licznych nagród, w tym Paszportu „Polityki” i nagrody im. Janusza A. Zajdla (pi?ciokrotnie); w 2003 roku nominowano go do nagrody Nike. W roku 2009 jako pierwszy nieangloj?zyczny autor zosta? uhonorowany David Gemmell Legend Award. Jego ksi??ki s? wydawane w prawie wszystkich krajach europejskich i USA, a tak?e w Japonii i Chinach; szczególn? za? popularno?ci? ciesz? si? w Niemczech, Czechach, Rosji, Hiszpanii, na Litwie i na Ukrainie. Na motywach cyklu wied?mi?skiego powsta?y komiksy, film fabularny oraz serial telewizyjny, a tak?e polski towar eksportowy nr 1: gry komputerowe WIED?MIN oraz WIED?MIN 2.


Oprócz cyklu wied?mi?skiego i trylogii husyckiej Sapkowski jest te? autorem eseju o mitach arturia?skich, który wraz z mikropowie?ci? o Tristanie i Izoldzie wydany zosta? w tomie ?WIAT KRÓLA ARTURA. MALADIE (1998), oraz leksykonu literatury fantasy R?KOPIS ZNALEZIONY W SMOCZEJ JASKINI (wydanie II, rozszerzone 2011). Opowiadania spoza cyklu zosta?y zebrane w zbiorze CO? SI? KO?CZY, CO? SI? ZACZYNA, wznowionym w 2011 r. wraz z m.in. niepublikowan? wcze?niej nowel? „Spanienkreutz” pod tytu?em MALADIE I INNE OPOWIADANIA.


W 2005 roku jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców, prof. Stanis?aw Bere?, przeprowadzi? z Andrzejem Sapkowskim wywiad rzek? HISTORIA I FANTASTYKA, a w roku 2009 ukaza?a si? ?MIJA, powie?? wojenna, realistycznie, acz z magiczn? nut? opisuj?ca krwaw? sowieck? interwencj? w Afganistanie.


Rok 2009 to NARRENTURM, spektakl d?wi?ku i wyobra?ni. Audiobook, jakiego jeszcze nie by?o. Ponad stu aktorów z Krzysztofem Goszty?? w roli narratora, porywaj?ca muzyka i niezwyk?e efekty specjalne. W roku 2012 przedstawili?my Pa?stwu BO?YCH BOJOWNIKÓW. 174 najwybitniejszych polskich aktorów i aktorek przez ponad 23 godziny opowiada o dalszych losach zagubionego w?ród wojennej i religijnej zawieruchy Reynevana.

Wydania ksi??kowe:

1. Miecz przeznaczenia, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1992
2. Ostatnie ?yczenie, wyd. superNOWA, Warszawa 1993
3. Krew elfów, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1994
4. ?wiat króla Artura, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1995
5. Czas pogardy, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1995
6. Chrzest ognia, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1996
7. Wie?a Jaskó?ki, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1997
8. Pani Jeziora, wyd. superNOWA, Warszawa 1999
9. Co? si? ko?czy, co? si? zaczyna, wyd. SuperNOWA, Warszawa 2001
10. R?kopis znaleziony w Smoczej Jaskini, wyd. SuperNOWA, Warszawa 2002
11. Narrenturm, wyd. SuperNOWA, Warszawa 2003
12. Bo?y bojownicy, wyd. superNOWA, Warszawa 2004
13. Historia i fantastyka, wyd. superNOWA, Warszawa 2005,
14. Lux perpetua, wyd. superNOWA, Warszawa 2006
15. Trylogia husycka, box, superNOWA, Warszawa 2007
16. ?mija, superNOWA, Warszawa 2009

17. R?kopis znaleziony w Smoczej Jaskini, wyd. II, uzupe?nione, SuperNOWA, Warszawa 2011
18. Maladie, supernowa, Warszawa 2012


Przek?ady na j?zyki obce:

1. Miecz przeznaczenia

• wydanie litewskie, wyd. Dagonas, Kowno 1997
• wydanie litewskie, wyd. Eridanas, Kowno
• wydanie rosyjskie, wyd. AST - Terra Fantastica, Moskwa - St. Petersburg 1996
• wydania czeskie, wyd. Winston Smith, Praga 1993 (podz. na 2 tomy);
• wydanie czeskie Leonardo, Ostrava 2000, twarda
• wydanie czeskie, Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie niemieckie, wyd. Heyne Verlag, München 1998
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2007
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2003, 2005, 2006, 2007
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2010 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda
• wydanie francuskie, Bragelonne 2008,
• wydanie francuskie, Milady 2008, pocket **
• wydanie serbskie, IPS, Belgrad 2009
• wydanie w?gierskie, PlayOn, 2012
• wyd. fi?skie, WSOY, Helsinki 2011
• wydanie w?oskie, Casa Editrice Nord, Mediolan 2011, twarda
• wydanie chi?skie (Tajwan), Gaea 2012


2. Ostanie ?yczenie

• wydanie litewskie, wyd. Dagonas, Kowno 1998
• wydanie litewskie Eridanas, Kowno 2005 (po??czone w 1 tom z "Mieczem...")
• wydanie rosyjskie, wyd. AST - Terra Fantastica, Moskwa - St. Petersburg 1996
• wydania czeskie, wyd. Winston Smith, Praga 1992 ;
• wydanie czeskie Leonardo, Ostrava 1999, twarda
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie niemieckie, wyd. Heyne Verlag, Munchen 1998
• wydanie niemieckie, wyd. Heyne Verlag, Monachium 2000 (po??czone w 1 tom z "Mieczem...")
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2007, 2013
• wydanie francuskie, Bragelonne, Paris 2003,
• wydanie francuskie, Bragelonne, Paris 2003 pocket
• wydanie francuskie, Milady, Paris 2003, pocket
• wydanie francuskie, (z "Mieczem...", 2 tomy w jednym) Bragelonne 2012
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2009 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de lectores, 2010, twarda (z "Mieczem...", 2 tomy w jednym)
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda (z "Mieczem...", 2 tomy w jednym)
• wydanie portugalskie, Livros do Brasil, Lizbona 2005
• wydanie angielskie, Gollancz, Londyn 2007, twarda
• wydanie angielskie, Gollancz, Londyn 2011
• wydanie ameryka?skie, Orbit, Hachette Book Group, New York 2007
• wydanie bu?garskie, InfoDAR, Sofia 2008
• wydanie serbskie, IPS, Belgrad 2008
• wydanie szwedzkie, Coltso MMX, 2010
• wydanie niemieckie audio 4 CD, GoyaLit, Hamburg
• wydanie w?oskie, Casa Editrice Nord, Mediolan 2010, twarda
• wyd. fi?skie, Werner Soderstrom Osakeyhtio, Helsinki 2010
• wydanie esto?skie, Tiritamm, Tallin 2011
• wyd. brazylijskie, WAF martinsfontes, Sao Paulo 2011
• wydanie portugalskie, Editiorial Presenca, Lizbona 2011
• wydanie korea?skie, Jeumedia 2011
• wydanie niemieckie, Helmut Lingen Verlag, Köln 2012, twarda
• wydanie holenderskie, De Vliegende Hollander 2011
• wydanie chi?skie (Tajwan), Gaea 2011
• wydanie w?gierskie, PlayOn, 2011
• wydanie serbskie, Carobna Kniga 2012

3. Krew elfów

• wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa - St. Petersburg 1996
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 1995,
• wydanie czeskie Leonardo Ostrava 2006 (twarda)
• wydanie czeskie, Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie hiszpa?skie, wyd. Bibliopolis, Madryt 2003, 2004, 2007
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2010 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda
• wydanie litewskie, Eridanas, Kaunas, 2006
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2008
• wydanie francuskie, Bragelonne, Paris 2008,
• wydanie francuskie Milady, Pary? 2008 pocket **
• wydanie angielskie, wyd. Gollancz, Londyn 2008, 2009
• wydanie angielskie Gollancz Londyn 2012 pocket
• wydanie ameryka?skie, Orbit, Hachette Book Group, New York 2009
• wydanie japo?skie, Hayakawa Publishing, Tokyo 2010
• wydanie fi?skie, WSOY, Helsinki 2012
• wydanie w?oskie, Casa Editrice Nord, Mediolan 2012, twarda


4. Czas pogardy


• wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa 1997
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2000
• wydanie czeskie Leonardo Ostrava 2007 (twarda)
• wydanie czeskie, Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2004, 2005, 2006, 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2010 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda
• wydanie litewskie, Eridanas, Kaunas, 2006,
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2009
• wydanie francuskie, Bragelonne, Paris 2009
• wydanie francuskie Milady, Pary? 2009 pocket **
• wydanie w?oskie, Casa Editrice Nord, Mediolan 2013

5. Chrzest ognia


• wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa 1997
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 1997, 2009
• wydanie czeskie Leonardo, Ostrava 2009, twarda
• wydanie czeskie, Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie litewskie, Eridanas, Kaunas, 2006
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2005, 2007
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008, 2011
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2010 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2009
• wydanie francuskie, wyd. Bragelonne, Paris 2010
• wydanie francuskie Milady, Pary? 2009 pocket **


6. Wie?a Jaskó?ki


• wydanie rosyjskie - wyd. AST, Moskwa 1999
• wydanie czeskie - wyd. Leonardo, Ostrava 1998
• wydanie czeskie Leonardo Petrvald 2010, twarda
• wydanie czeskie, Leonardo, Petrvald 2011, pocket
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2006, 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2008
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2011 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München
• wydanie litewskie, Eridanas, Kaunas, 2007
• wydanie francuskie, wyd. Bragelonne, Paris 2010
• wydanie francuskie Milady, Pary? 2010 pocket **7. Pani Jeziora

• wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2000
• wydanie czeskie Leonardo Petrvald 2012, twarda
• wydanie czeskie, Leonardo Petrvald 2012, pocket
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2011
• wydanie litewskie, Eridanas, Kaunas, 2007
• wydanie francuskie, Bragelonne, Paris 20011
• wydanie francuskie Milady, Pary? 2011 pocket **
• wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis Madryt 2009 i 2010 (rozb. na 2 tomy)
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2009 i 2010 (rozb. na 2 tomy)
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2011 twarda
• wydanie hiszpa?skie, Circulo de Lectores, Barcelona 2010, twarda

8. Narrenturm


• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2003
• wydanie s?owackie, wyd. SLOVART, Bratilava 2003
• wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa, 2004
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2005,
• wydanie ukrai?skie, wyd. Ze?enyj pes, Kijów, 2006
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2009

9. Bo?y bojownicy


• wydanie rosyjskie, AST, Moskwa, 2006
• wydanie ukrai?skie, wyd. Ze?enyj pes, Kijów 2006
• wydanie s?owackie, wyd. SLOVART, Bratislava 2005
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2005
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2006
• wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2012

10. Lux perpetua


• wydanie rosyjskie, AST, Moskwa 2007
• wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2008
• wydanie niemieckie, wyd. dtv, München 2007
• wydanie s?owackie, wyd. SLOVART, Bratislava 2007
• wydanie ukrai?skie, wyd. Ze?enyj pes, Kijów 200711. Historia i Fantastyka, wyd AST, Moskwa 2007

12. Zbiór opowiada? “Tandaradei!” - wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 1994

13. “Oko Yrrhedesa” (gra RPG) - wyd. Mag 1995
- wydanie czeskie, wyd. R.S.G., Ostrava 1995

14. Zbiór opowiada? i esejów „Doroga bez wozwrata”, wyd. rosyjskie – wyd. AST, Moskwa 1999

15. Zbiór opowiada? „Magicke strzipky” – wyd. czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava 2002

16. Co? si? ko?czy, co? si? zaczyna,
- wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis, Madryt 2007, 2010
- wydanie hiszpa?skie, Alamut, Madryt 2010

17. ?mija
- wydanie czeskie Leonardo, Petrvald 2011
- wydanie rosyjskie, wyd. AST, Moskwa 2011


18. Z?ote popo?udnie (jako oddzielna ksi??ka)
- wydanie hiszpa?skie, Bibliopolis 2004Andrzej Sapkowski zrewolucjonizowa? polsk? fantasy. Nie rekonstruuje ba?niowej przesz?o?ci - w?tki mitów i legend z ró?nych miejsc i czasów s? dla? jak s?owa artystycznego j?zyka pozwalaj?cego mówi? o uniwersalnych emocjach, t?sknotach duszy. Ta wielopoziomowa proza zachwyca wielu czytelników, którzy znajduj? w niej wyszukany archaiczny ?wiat, brawurow? przygod?, humor - lekko cyniczny, szalon? mi?o??, meandry przeznaczenia, sugestywny nastrój, a tak?e erudycyjn? rewizj? wielu kulturowych schematów, wspania?y j?zyk i wyobra?ni?, eleganck? drwin? ze wspó?czesno?ci. Stworzony przez pisarza bohater - wied?min Geralt - sta? si? ulubion? postaci? niezliczonych rzesz czytelników.Wi?cej szukaj w:
SAPKOWSKI ZONE
www.sapkowski.pl


superNOWA wydała:

Bo?y bojownicy
Bo?y bojownicy AUDIOBOOK
Chrzest ognia
Co? si? ko?czy, co? si? zaczyna
Czas pogardy
Historia i fantastyka
Krew elfów
LUX PERPETUA
Lux perpetua - Audiobook
Maladie i inne opowiadania
Miecz przeznaczenia
Narrenturm
Narrenturm AUDIOBOOK
Ostatnie ?yczenie
Pani Jeziora
R?kopis znaleziony w Smoczej Jaskini
R?kopis znaleziony w Smoczej Jaskini
?wiat króla Artura. Maladie
Trylogia husycka, komplet tom 1-3
Wied?min
Wied?min 4 CD/MP3
Wied?min box premium
Wied?min. Chrzest ognia
Wied?min. Chrzest ognia. Tom V
Wied?min. Czas pogardy
Wied?min. Czas pogardy. Tom IV
Wied?min. Krew elfów
Wied?min. Krew elfów audiobook
Wied?min. Krew elfów. Tom III
Wied?min. Miecz przeznaczenia
Wied?min. Miecz przeznaczenia cz. 1 - audiobook
Wied?min. Miecz przeznaczenia cz. 2 - audiobook
Wied?min. Miecz przeznaczenia. Tom II
Wied?min. Ostatnie ?yczenie
Wied?min. Ostatnie ?yczenie cz. 1 - audiobook
Wied?min. Ostatnie ?yczenie cz. 2 - audiobook
Wied?min. Ostatnie ?yczenie. Tom I
Wied?min. Pani Jeziora
Wied?min. Pani Jeziora. Tom VII
WIED?MIN. SEZON BURZ
Wied?min. Sezon burz audiobook
Wied?min. Wie?a Jaskó?ki
Wied?min. Wie?a Jaskó?ki. Tom VI
Wie?a Jaskó?ki
?MIJA
porównywarka telefonów komórkowych gsm